“น้ำตกคลองพลู” น้ำตกสวยที่น่ามาเยือนบนเกาะช้าง

หมู่เกาะช้างเป็นอุทยานแห่งชาติที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยมากกว่า 40 เกาะ ทั้งยังมีเกาะที่เป็นโขดหินกลางทะเลอีกจำนวนมาก โดยมีเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงของจังหวัดตราด ตั้งอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอเกาะช้างและกิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เกาะหลายแห่งมีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาวและน้ำทะเลใสสะอาด เช่น เกาะง่าม บางแห่งมีปะการังใต้น้ำที่คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เช่น เกาะหวายและหมู่เกาะรัง เกาะช้างยังมีสภาพป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์เป็นต้นน้ำลำธารหลายสายและมีน้ำตกที่สวยงามและน่าสนใจหลายแห่งเช่นน้ำตกธารมะยม น้ำตกคลองนนทรี น้ำตกคลองหนึ่ง น้ำตกคลองพลู น้ำตกคีรีเพชร ที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วเกาะทั้งชายฝั่งตะวันออกและชายฝั่งตะวันตกของเกาะช้าง

%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b91

“น้ำตกคลองพลู” เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่บนเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยอยู่ห่างจากอ่าวคลองพร้าว 3 กิโลเมตร จากนั้นต้องเดินป่าอีกประมาณ 20 นาที เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มี 3 ชั้น สามารถลงเล่นน้ำได้หลายจุด ชั้นแรกสูงจากหน้าผา 40 เมตร ชั้นต่อไปอยู่ติดกัน สูงกว่าชั้นแรกมาก สภาพป่าอุดมสมบูรณ์สามารถมองเห็นธารน้ำไหลผ่านตลอดเส้นทาง แต่บางจุดไม่สามารถลงเล่นน้ำได้

น้ำตกคลองพลูมีน้ำตลอดทั้งปี อากาศโดยรอบเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน แต่เดิมน่าจะเรียกว่า “คลองภู” เพราะมาจากชื่อ “ภูผาเมฆสวรรค์” ซึ่งเป็นชื่อของยอดเขาในบริเวณนี้ และยังกล่าวกันอีกว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเคยเสด็จประพาสถึง 2 ครั้ง

This entry was posted in ท่องเที่ยว and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.