Tag Archives: กระแสไฟ

งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบลำดับชั้นแม่เหล็กหมุนตัว

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสตรง จะมีการใช้มอเตอร์จากไฟฟ้าจากข้างนอก  พร้อมด้วยในส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในทางตรงกันข้ามกับมอเตอร์ ใช้แรงจากข้างนอกหมุนขดลวด ตัดกับสนามแม่เหล็ก เกิดแรงขับเคลื่อนกระแสไฟเหนี่ยวนำขึ้น ไฟฟ้าที่ได้เป็นกระแสตรง โดยมีแต่ด้านบวกหนึ่งเดียว ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับจะ ต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสไฟตรง เป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับมีแหวนลื่น มีรูปร่างเป็นวงแหวน 2 วง เมื่อขดลวดหมุนจะทำให้ได้ไฟฟ้าวิ่งกลับไปหวนกลับในวงจร จึงเรียกว่าไฟกระแสสลับ กระแสไฟสลับในแบบขั้นตัวดึงดูดหมุน จะใช้วิถีทางหมุนขั้วตัวดึงดูดที่อยู่บนแกน เป็นเหตุให้เส้นแรงแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดทองแดงที่พันติดอยู่บนเปลือก ทำให้เกิดแรงหนุนไฟฟ้าบนท้ายขดลวดทองแดง แบบนี้มิจำต้องมี Slip Ring และแปรงถ่าน เพื่อนำพาแรงผลักดันกระแสไฟฟ้าไปใช้งาน อย่างไรก็ดีมีแปรงถ่านและ Slip Ring ต่อกับขดลวดทองแดง ที่คาดอยู่บนแกนแม่เหล็ก เพื่อใช้สำหรับป้อนกระแสไฟตรงไปเลี้ยงดูขดลวดทองแดง สำหรับทำความเข้มของสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสลับในแบบไม่มีแปรงถ่าน มีกิจการงานออกเป็นส่วนๆ โดยขอเสนอ Automatic Voltage Regulator … Continue reading

Posted in เทคโนโลยี | Tagged , | Comments Off on งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบลำดับชั้นแม่เหล็กหมุนตัว