Tag Archives: การดูแล

การป้องกันชุดครัวอย่างแม่นยำและตามมาตรฐาน

ขั้นตอนดูแล ชุดครัวและการใช้งานที่ถูกต้องของเฟอร์นิเจอร์ประเภท ชุดรับประทานข้าว โต๊ะอาหาร ไม่ก็เคาน์เตอร์กลางที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ อาทิเช่น ไม้ธรรมชาติ, หินอ่อนธรรมชาติ จะมีการระบายสีที่อุบัติขึ้นจริงจาก ธรรมชาติ ไม่สามารถเจาะจงการวาดเขียน และต้องได้รับการบำรุงรักษาที่ดี เพื่อให้มีความงดงามมั่นคง พึงจะใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดมาถูทำความสะอาดเป็นประจำ แล้วตามด้วยผ้าแห้ง เมื่อมีรอยเกรอะให้รีบเช็ดออก ทันทีไม่สมควรทิ้งไว้เป็นเวลานาน เคาน์เตอร์อาหาร เคาน์เตอร์กลางไม้ธรรมชาติ และโต๊ะหินอ่อนธรรมชาติ ไม่สมควรได้ความชื้น หรือถูกน้ำตรงเวลานาน เพราะความชุ่มชื้นอาจทำความเสียหายกับวัสดุธรรมชาติ ควรจะชำระล้างให้แห้งเสมอ ขาโครเมียมของเคาน์เตอร์อาหาร โต๊ะกลาง และเก้าอี้ ควรจะเลี่ยงความชุ่มชื้น และการขีดจากของมีคม การใช้งานเก้าอี้นั่ง สมควรใช้งานให้ถูกทางโดยใช้เพื่อการนั่ง ไม่ควรจะยืนขึ้น นั่งบนที่วางแขน หรือกระโดดโลดเต้นบนเก้าอี้ ข้อพึงจะจงระวัง ไม่ควรจะนำวัสดุร้อนไม่ก็เย็นจัด วางลงบนเคาน์เตอร์อาหารโดยปราศจากวัสดุรอง จะเป็นเหตุให้โต๊ะอาหารเยิน หากเป็นเคาน์เตอร์กระจกคงทำให้แตกหักได้ หากเป็นโต๊ะหินอ่อนธรรมชาติ … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged , , | Comments Off on การป้องกันชุดครัวอย่างแม่นยำและตามมาตรฐาน