Tag Archives: บ้าน

หลักสำคัญสำหรับการรับสร้างบ้านคือฐานที่มั่นคง

             ในการจะสร้างบ้านหลังหนึ่งเราต้องมีฐานที่แข็งแรงและมั่นคง ซึ่งฐานรานั้นก็คือ ส่วนที่ติดกับหัวเสาเข็ม รับน้ำหนักจากเสาถ่ายสู่เสาเข็ม ในการทำฐานราก ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ตั้งแต่การเลือกใช้ฐานรากตามสภาพของดิน ควรใช้วัสดุก่อสร้างตามแบบ วิศวกรรม โดยเคร่งครัด ไม่ตัดลดขนาด ปูนที่ใช้ทำฐานรากต้องใช้ปูนโครงสร้าง  ซึ่งจะมีราคาแพงกว่าปูนฉาบ เพราะหากฐานราก ทรุดตัวแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายแก่บ้าน หรืออาคารทั้งยากต่อการแก้ไขด้วย อัตราส่วนของ ปูน : ทราย : หิน  เมื่อเราสามารถที่จะสร้างฐานที่มั่นคงได้แล้วก่อนจะลงมือขั้นต่อไปต้องเช็คให้ละเอียดซะก่อนจะดำเนินการขั้นอื่นๆ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของงานฉาบปูนที่ผนังทุกสิ่งอย่างจะรวมไปตั้งแต่ก่อนจะรับสร้างบ้านหลังหนึ่งแล้ว ซึ่งผนังนั้นเรียกได้ว่าเป็นผิวหนังของบ้านโดยผนังภายนอกจะคอยปกป้องตัวบ้านจากความเปลี่ยนแปลงของ อากาศ ไม่ว่าร้อน หนาว แดด ลม ฝนก็ตาม ผนังภายใน จะมีการแบ่งส่วนใช้สอยต่าง ๆ ภายในบ้าน ให้เป็นสัดส่วน ตามการใช้สอย ผนังในบ้านนั้นมีทั้งผนัง … Continue reading

Posted in บริการ | Tagged , | Comments Off on หลักสำคัญสำหรับการรับสร้างบ้านคือฐานที่มั่นคง