Tag Archives: ประตู

หลักการเกี่ยวกับประตูไม้สักที่พึงทราบ

ประตูไม้สัก ไม่ใช่แค่ของประดับบ้านสำหรับความงดงามและความคงทนถาวรเท่านั้น แต่คุณทราบหรือไม่ว่า ?? ประตูไม้สัก ยังแฝงลัทธิเกี่ยวกับการอยู่เย็นสุขสบายและความนับถืออื่นๆอยู่ด้วย วันนี้เราจึงนำประกาศเกี่ยวกับความเชื่อของประตูไม้สักมาฝากกัน เผื่อใครพอใจอยากได้มาแต่งแต้มคู่บ้านสักบาน ประตูไม้สัก มีความเชื่อถือว่าเป็น ไม้ที่มีมงคล เพราะว่าตามความเชื่อของคนไทยโบราณเชื่อว่า ไม้สัก ไปตรงกับคำว่า เกียรติ ศักดิ์ศรี ยศถาบรรดาศักดิ์ รวมทั้งสอดคล้องกับนามของพระอินทร์ ไม่ก็ ท้าวสักกะเทวราช บนสรวงสวรรค์ด้วย ตามความศรัทธาทาง พราหมณ์เชื่อว่าไม้สักทอง หมายถึง การมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ป้องกันให้แน่วแน่ตลอดไป อย่างนั้นจึงนิยมนำไม้สักทองปักก้นหลุมเสาเอก ในพิธีการวางศิลาฤกษ์ โบสถ์วิหาร สถานที่สำคัญต่าง ๆ รวมถึงบ้านที่พำนักพักพิง ด้วยต้นเหตุความเป็นมงคลหลายประการของไม้สัก จึงทำให้มีผู้นิยมนำไม้สัก มาทำเป็น ประตูไม้สัก เครื่องเรือน หรือสร้างบ้านทั้งหลัง โดย ประตูไม้สัก เปรียบทางเข้าออกแห่งความเป็นสิริมงคลตั้งแต่ทางเข้าไปบ้าน … Continue reading

Posted in บริการ, สินค้า | Tagged , | Comments Off on หลักการเกี่ยวกับประตูไม้สักที่พึงทราบ