Tag Archives: หลังคา

หลังคาบ้านสไตล์โมเดิร์น

ชายคาบ้านโดยทั่วไปมักมีระยะยื่นเพียงพอที่จะปกคลุมหน้าต่างชั้นบนสุดเท่านั้น ในขณะที่แดดและฝนยังคงสาดส่องเข้ามายังชั้นล่าง จึงส่งผลให้บ้านร้อนและเกิดการรั่วซึมในระยะยาวได้ ทางแก้ไขคือการทำแผงยื่นเหนือหน้าต่าง อาจเป็นในรูปของกันสาดเบา กันสาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ครีบ Fin ต่างๆ เป็นต้น โดยออกแบบให้สวยงามและเข้ากับตัวบ้าน นอกจากนี้อาจใช้วิธีทำระเบียงชั้นบนยื่นออกมา หรือ เลื่อนตำแหน่งผนังชั้นล่างให้หลบลึกเข้าไปในตัวอาคารก็ได้ รูปทรงหลังคา ในที่นี้หมายถึงโครงสร้างและวัสดุมุงหลังคา โดยทั่วไปบ้านสไตล์โมเดิร์นมักนิยมใช้หลังคาแบนเรียบ หลังคารูปทรงกล่อง และหลังคาที่ลาดชันน้อย ทั้งนี้เพราะอาคารหรือบ้านสไตล์โมเดิร์นนั้นมักถ่ายทอดรูปแบบด้วยเส้นตรง ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง การให้น้ำหนักของอาคารที่สื่อความหนัก-เบาของปริมาตร (Mass) รวมถึงวัสดุองค์ประกอบอาคารที่ดูเรียบง่ายตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม แม้หลังคาจะมีอิทธิพลต่อสไตล์บ้าน แต่ก็ไม่ใช่องค์ประกอบทั้งหมดที่จะทำให้บ้านดูเป็นสไตล์โมเดิร์น การทำหลังคาเอียงหรือลาดชัน มักมีเหตุผลคือต้องการให้การระบายน้ำได้สะดวก เช่นเดียวกับการยื่นชายคาที่ต้องการให้ร่มเงาและกันฝนของอาคาร  ทั้งนี้ หลังคาทรงปั้นหยา ทรงจั่ว และทรงเพิงหมาแหงน สามารถใช้กับบ้านสไตล์ที่โมเดิร์นได้โดยคงภาพรวมตามแนวความคิดเรียบ ง่าย ตรงไปตรงมา นอกจากนี้ การมองอาคารในมุมเงยจากใต้ชายคายังช่วยให้ทำให้เห็นว่าหลังคาดูแบนเรียบกว่าความเป็นจริงได้ด้วย สำหรับหลังคาแบนราบที่ช่วยให้บ้านโมเดิร์นมีรูปทรงเป็นกล่องนั้น … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged | Comments Off on หลังคาบ้านสไตล์โมเดิร์น