ความสำคัญของประกันการเดินทางหรือประกันภัยการเดินทาง

ประกันการเดินทางสำคัญจริงๆไหม uob.co.th มีคำตอบให้คุณค่ะ

ประกันการเดินทางหรือประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครอบคลุมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีผลประโยชน์หลักๆ ที่สำคัญคือ ค่ารักษาพยาบาล, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ชดเชยความไม่สะดวกในการเดินทาง ต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง อาทิ ชดเชยเที่ยวบินล่าช้า การยกเลิกการเดินทาง พร้อมด้วย ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินที่พร้อมดูแลลูกค้าทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ทำไมต้องซื้อประภัยการเดินทางไปต่างประเทศ เพราะการเดินทางไปต่างประเทศถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่ต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและผู้เดินทางไปประเทศในยุโรป จะต้องยื่นประกันการเดินทางหรือประกันภัยการเดินทางไปพร้อมกับการขอวีซ่าด้วย ประกันการเดินทางต่างกับ ประกันชีวิต อย่างไร ประกันชีวิต -ผูกพันสัญญาระยะยาวประกันการเดินทางหรือประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครอบคลุมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีผลประโยชน์หลักๆ ที่สำคัญคือ ค่ารักษาพยาบาล, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ชดเชยความไม่สะดวกในการเดินทาง ต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง อาทิ ชดเชยเที่ยวบินล่าช้า การยกเลิกการเดินทาง พร้อมด้วย ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินที่พร้อมดูแลลูกค้าทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ทำไมต้องซื้อประภัยการเดินทางไปต่างประเทศ เพราะการเดินทางไปต่างประเทศถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่ต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและผู้เดินทางไปประเทศในยุโรป จะต้องยื่นประกันการเดินทางหรือประกันภัยการเดินทางไปพร้อมกับการขอวีซ่าด้วย ประกันการเดินทางต่างกับ ประกันชีวิต อย่างไร ประกันชีวิต -ผูกพันสัญญาระยะยาว (ประมาณ 15 ปี) ไม่สามารถขอซื้อความคุ้มครองเฉพาะช่วงที่เดินทาง -ประกันชีวิตค่าเบี้ยประกันแพง -ค่ารักษาพยาบาลจะแยกจำกัดค่าห้อง ค่าพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา -เหมาะเฉพาะในประเทศไทย เช่นค่าห้องผู้ป่วยในคืนละ 3,000 บาท ประกันการเดินทางหรือประกันภัยการเดินทาง -ขอบเขตคุ้มครองมากกว่า โดยรวมถึงความไม่สะดวกในการเดินทางอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นเช่น เลื่อนเที่ยวบินจากสภาพอากาศ -ไม่อำนวยให้ขึ้นบิน โดนจี้ปล้น กระเป๋าล่าช้า ของหายในโรงแรม พาสปอร์ตหาย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ -สัญญาระยะสั้น (ตามจำนวนวันเดินทางจริง) -ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันไม่แพง เมื่อเทียบกับวงเงินคุ้มครองที่สูงมาก -ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามจริง ไม่มีวงเงินจำกัดสำหรับค่าห้อง ค่าพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา สูงสุดไม่เกินวงเงินทุนประกันภัยในแต่ละแผนที่เลือก -เหมาะกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงในต่างประเทศ เช่นค่าห้องผู้ป่วยในคืนละ 50,000 บาท (ประมาณ 15 ปี) ไม่สามารถขอซื้อความคุ้มครองเฉพาะช่วงที่เดินทาง -ประกันชีวิตค่าเบี้ยประกันแพง -ค่ารักษาพยาบาลจะแยกจำกัดค่าห้อง ค่าพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา -เหมาะเฉพาะในประเทศไทย เช่นค่าห้องผู้ป่วยในคืนละ 3,000 บาท ประกันการเดินทางหรือประกันภัยการเดินทาง -ขอบเขตคุ้มครองมากกว่า โดยรวมถึงความไม่สะดวกในการเดินทางอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นเช่น เลื่อนเที่ยวบินจากสภาพอากาศ -ไม่อำนวยให้ขึ้นบิน โดนจี้ปล้น กระเป๋าล่าช้า ของหายในโรงแรม พาสปอร์ตหาย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ -สัญญาระยะสั้น (ตามจำนวนวันเดินทางจริง) -ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันไม่แพง เมื่อเทียบกับวงเงินคุ้มครองที่สูงมาก -ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามจริง ไม่มีวงเงินจำกัดสำหรับค่าห้อง ค่าพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา สูงสุดไม่เกินวงเงินทุนประกันภัยในแต่ละแผนที่เลือก -เหมาะกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงในต่างประเทศ เช่นค่าห้องผู้ป่วยในคืนละ 50,000 บาท

This entry was posted in บริการ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.