ไม้อัดสลับชั้น (Plywood)

318364404_031-1

ไม้อัดสลับชั้น (Plywood) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปไม้ให้เป็นแผ่นบางๆ หรือ วีเนียร์ (Veneer) หลายๆ แผ่น นำมาอัดเข้าด้วยกัน อาจเป็นกระบวนการอัดร้อนหรืออัดเย็นก็แล้วแต่เครื่องจักรนั้นๆ โดยการใช้กาวชนิดต่าง ๆ คุณสมบัติเป็นวัสดุยึดตรึงแผ่นไม้ที่นำมาอัดเข้าด้วยกัน จะต้องวางในลักษณะที่แนวเสี้ยนขวางตั้งฉากซึ่งกันและกัน

ทั้งยังช่วยลดการขยายตัว และการหดตัวในแนวระนาบของแผ่นไม้ให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจำนวนชั้นของแผ่นไม้จะต้องเป็นเลขคี่เสมอไป เพื่อให้เกิดความสมดุลและ แนวเสี้ยนไปในทางเดียวกัน โดยจะเริ่มตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป

ไม้อัดสลับชั้น (Plywood)ในปัจจุบันนี้ได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ได้ถูกนำไปใช้สารพัดวัตถุประสงค์ ทั้งยังสะดวกในการใช้งาน และให้ความสวยงามตามลวดลายไม้ที่แผ่นลายไม้นั้นๆ ซึ่งไม้อัด

    ไม้อัดสลับชั้น (Plywood)ในปัจจุบันนี้ได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ได้ถูกนำไปใช้สารพัดวัตถุประสงค์ ทั้งยังสะดวกในการใช้งาน และให้ความสวยงามตามลวดลายไม้ที่แผ่นลายไม้นั้นๆ ซึ่งไม้อัด ได้ จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ไม้อัดชนิดใช้ภายใน     (Interior Plywood)

ไม้อัดชนิดใช้ภายนอก  (Exterior Plywood)

ไม้อัดชนิดใช้งานชั่วคราว (Temporary Plywood

ลักษณะทั่วไปของไม้อัดสลับชั้น(Plywood)

มีความแข็งแรงทนทานสูง มีความคงตัวไม่ยืดหด และแตกง่าย

สามารถตอกตะปูหรือใช้ตะปูควงขันใกล้ขอบแผ่น หรือทุกส่วนได้รอบด้าน

สามารถตัด เลื่อย และฉลุได้ง่าย ไม่แตกหัก สามารถโค้งงอได้โดยไม่ฉีกหัก

เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี

สามารถเก็บความร้อน และเสียงได้ดีกว่าไม้ธรรมดา

สามารถรับน้ำหนักได้ในอัตราที่สูงกว่าไม้ธรรมดา

 

This entry was posted in สินค้า and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.