Tag Archives: hosting

บริการ Hosting ทางเลือกที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรา

การเลือกใช้งาน Hosting ที่มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบในเวลานั้น แต่หากใครที่พึ่งเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราเองก็สามารถที่จะเลือกใช้งานในส่วนของ Web Hosting แทนก็ได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นการใช้งานที่ง่ายและยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล Hosting ของเราให้อีกด้วย ซึ่งหากว่าไปเลือกใช้บริการในสว่นของ VPS หรือ Dedictae Server นั้นผู้ใช้งานจะต้องดูแลการใช้งานของ Hosting ด้วยตัวเองทั้งหมด ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีประสบการณืในการใช้งานมาก่อนบ้างแล้ว และการใช้งาน Web Hosting นั้นยังสามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมือใหม่ทุกคนได้อีกด้วย เพราะจะสามารถที่จะสั่งการ Install และติดตั้งโปรแกรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และยังมีราคาไม่แพงจนเกินไปอีกด้วยเช่นกัน ซึ่งหากว่าเว็บไซต์ของเรานั้นไม่ได้มีผู้คนที่เข้ามาใช้งานเป็นจำนวนมากหรือไม่มีข้อมูลที่เป้นส่วนตัวที่ไม่อยากเปิดเผยให้ใครได้เห็นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกใช้งาน Hosting ในรูปแบบอื่นๆ เพราะแค่เพียง Web Hosting ก็สามารถที่จะรองรับต่อความต้องการสำหรับระบบต่างภายในเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ของเราได้แล้วนั่นเอง มาดูข้อดีของการเลือกใช้งาน Web Hosting ของทาง NetdesignHost กัน … Continue reading

Posted in รีวิวส์ | Tagged , , , | Comments Off on บริการ Hosting ทางเลือกที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรา